Video arhiv predanj se je preselil.

Video arhiv predavanj se je preselil v e-učilnico. Do e-učilnice lahko dostopate preko spletne strani vaše fakultete. V kolikor imate dodatna vprašanja se obrnite na referat za študente.